Categories
News

อาหารสายยาง อาหารปั่่นผสม มีอายุการเก็บรักษานานแค่ไหน

อาหารสายยาง อาหารปั่่นผสม มีอายุการเก็บรักษานานแค่ไหน อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม จัดเป็น อาหารสุขภาพ สำหรับผู้ป่วย ในเรื่องของความสะอาด เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเตรียมอาหารประเภทนี้ภาชนะที่ใช้ทุกชนิดต้องลวกหรือต้มในน้ำร้อนก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง

เพื่อป้องกันมิให้อาหารมีเชื้อโรค หรือมีสิ่งปนเปื้อนก่อนที่จะเข้าร่างกายของผู้ป่วย และอาหารปั่นผสมจะต้องมีการผ่านกระบวนการทำให้สุกเสียก่อน ก่อนจะนำไปปั่นรวมกัน ให้เป็นของเหลวเพื่อนำไปให้ผู้ป่วย จะต้องมีปริมาณและสัดส่วนที่เพียงต่อร่างกายของผู้ป่วย หากมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายและเพื่อให้ผู้ป่วยได้คุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการขาดสารอาหารในผู้ป่วย

อาหารปั่นผสม จำเป็นจะต้องใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ เพื่อคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่จะนำเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย และจะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมี รวมไปถึงวัตถุดิบที่ถูกกับร่างกายผู้ป่วย เพราะบางกรณีอาจจะมีผู้ป่วยที่แพ้อาหาร ซึ่งแพทย์และนักโภชนาการจะต้อง ทราบข้อมูลส่วนตัว ประวัติการแพ้อาหารของผู้ป่วยอย่างละเอียดเพื่อผู้ป่วย เมื่อได้รับอาหารปั่นผสมแล้ว จะไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน หรืออาการแพ้ที่อาจจะทำให้อาการป่วยทรุดลงได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลของผู้ป่วยให้ดี เพื่อที่จะได้จัดเตรียมวัตถุดิบที่ถูกกับร่างกายและมีความสะอาดแก่ผู้ป่วย

เหตุผลที่วัตถุดิบจะต้องมีความสดใหม่ ก็เพราะว่าอาหารปั่นผสมมีระยะเวลาการเก็บรักษาที่ไม่นาน เมื่อผ่านกระบวนการผลิตแล้ว ควรที่จะรับประทานทันที เพราะด้วยความที่ต้องปั่นวัตถุดิบรวมเข้าด้วยกัน จึงไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน วัตถุดิบที่เตรียมให้ผู้ป่วยจะต้องเตรียมไว้ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารที่มีคุณภาพ แต่ทางอาหารปั่นหสมเราสามารถเก็บรักษาอาหารไว้ได้นานถึง 24 ชั่วโมง ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้ป่วย แต่ควรแบ่งอาหารใส่ถุงให้ครบตามจำนวนมื้อที่กำหนด เก็บรักษาไว้ในตู้เย็น และนำออกมาใช้ภายใน 24 ชม. เท่านั้น